ZGODNOŚĆ Z KODEKSEM PRZEJRZYSTOŚCI (INFARMA)

  1. 48. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego otrzymał pozytywną rekomendacje Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.
  2. Wszyscy uczestnicy Kongresu otrzymają identyfikatory. Ich wzory graficzne będą uzależnione od statusu uczestnika (identyfikator dla osób uprawnionych do wystawiania recept i prowadzących obrót produktami leczniczymi będzie się różnił od identyfikatorów pozostałych uczestników, np. przedstawicieli firm, pielęgniarek).
  3. Organizator Kongresu prześle przed Kongresem wzory identyfikatorów do firm zrzeszonych w INFARMIE.
  4. PTU jako beneficjent środków finansowych przekazanych przez firmy zrzeszone w INFARMIE, wyraża zgodę na publikację danych o transferze środków finansowych.
  5. PTU oświadcza, że środki przekazane przez Firmy będące członkami INFARMY nie zostaną wykorzystane na pozamerytoryczne elementy programu.