Koszt uczestnictwa

Termin wniesienia opłaty na konto PTU do 07.04.2018 od 08.04.2018
do 08.05.2018
od 09.05.2018
do 04.06.2018
od 05.06.2018
Członkowie PTU* 650 zł 750 zł 800 zł 850 zł
Członkowie Sekcji Adeptów Urologii / Studenci* 300 zł 350 zł 400 zł 450 zł
Osoby nie będące członkami PTU, w tym przedstawiciele firm 750 zł 850 zł 900 zł
Pielęgniarki 150 zł 200 zł
Osoby towarzyszące** 150 zł 200 zł
Wieczór PTU / Kolacja (12 czerwca 2018)***
UCZESTNIK KONGRESU 100 zł 150 zł

* Członkowie PTU oraz członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU mają prawo do opłaty rejestracyjnej w wysokości 650/300 zł pod warunkiem terminowego opłacenia składki członkowskiej PTU. W przypadku braku tejże Biuro Kongresowe PTU jest zobowiązane do naliczania opłaty rejestracyjnej wg stawek dla osób niebędących członkami PTU.

** Za osobę towarzyszącą nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel (pracownik) firmy uczestniczącej w Kongresie.

*** Wieczór PTU / Kolacja nie jest finansowany ze środków Firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.UWAGA!

  1. Z opłaty rejestracyjnej są zwolnieni członkowie honorowi PTU.
  2. Prawo do upustu w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej mają członkowie rzeczywiści PTU, którzy ukończyli 70. rok życia.
  3. Z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie (2 noclegi, miejsce zakwaterowania wskazane przez Biuro Kongresowe PTU) są zwolnieni adepci, których praca do 1 maja 2018 zostanie zakwalifikowana do druku w Central European Journal of Urology (dotyczy pierwszego autora pracy).

W ramach opłaty rejestracyjnej Organizatorzy kongresu zapewniają:

  • wstęp na obrady
  • wstęp na wystawę firm
  • lunche w dniach 12 i 13 czerwca
  • materiały kongresowe
  • certyfikat uczestnictwa (dot. wyłącznie lekarzy i pielęgniarek)

Numer konta, na które należy dokonywać wpłat:
Polskie Towarzystwo Urologiczne
Bank Pekao SA, V Oddział w Warszawie
76 1240 1066 1111 0000 0022 1199