Regulamin

I. REJESTRACJA UCZESTNICTWA

Zgłoszenia uczestnictwa w 48. Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego będą przyjmowane przez Biuro Kongresowe PTU wyłącznie drogą elektroniczną ze strony internetowej kongresu: www.kongres2018.pturol.org.pl
Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą nie będą respektowane.
Aby dokonać zgłoszenia uczestnictwa, należy wypełnić odpowiedni formularz, tzn. przeznaczony dla lekarza, pielęgniarki, studenta medycyny lub innego uczestnika (np. przedstawiciela firmy farmaceutycznej, sprzętowej, wydawnictwa i in.). Wszystkie formularze zgłoszenia znajdą Państwo w sekcji „Zgłoszenie uczestnictwa”.
Osoby towarzyszące nie dokonują samodzielnie zgłoszenia, ich uczestnictwo jest odnotowane (w razie potrzeby) w formularzu zgłoszenia lekarza.
Za osobę towarzyszącą nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel firmy farmaceutycznej lub produkującej (sprzedającej) sprzęt medyczny.

II. REZERWACJA ZAKWATEROWANIA

Uczestnik nie ma obowiązku korzystania z bazy hotelowej oferowanej przez PTU. W wybranych hotelach rezerwacja miejsc hotelowych odbywa się wyłącznie przez stronę internetową Kongresu, w innych uczestnik dokonuje rezerwacji bezpośrednio w hotelu.
Miejsca hotelowe będą rezerwowane według kolejności zgłoszeń. System na bieżąco sprawdza, czy w hotelu są jeszcze wolne miejsca.
W przypadku braku wpłaty za zakwaterowanie w ciągu 14 dni od zamówienia nastąpi anulowanie dokonanej rezerwacji, a zamówiony pokój (lub miejsce w pokoju dwuosobowym) „wróci” do ogólnodostępnej puli pokojów.

III. REGULAMIN OPŁAT

Wszelkich wpłat należy dokonywać przelewem bankowym na konto Polskiego Towarzystwa Urologicznego:
Pekao S.A. V ODDZIAŁ W WARSZAWIE
76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

Prawo do obniżonej stawki opłaty kongresowej przysługuje wyłącznie tym członkom PTU (w tym członkom SAU), którzy w terminie, tj. do 31 marca 2018 roku, opłacą składkę roczną PTU. W przypadku członków PTU (w tym członków SAU), którzy nie opłacą składki członkowskiej lub opłacą ją po terminie, opłata kongresowa będzie naliczana tak jak w przypadku osób nie będących członkami PTU (zgodnie z tabelą opłat zatwierdzoną przez ZG PTU – patrz zakładka Podstawowe informacje/ koszt uczestnictwa).


UWAGA

System rejestracji dokona automatycznego podliczenia kosztów związanych z udziałem w kongresie, poda ostateczny termin wpłaty oraz numer konta PTU.

Wysokość opłaty rejestracyjnej jest uzależniona m.in. od daty dokonania przelewu (patrz tabela opłat):


Termin wniesienia opłaty na konto PTU do 07.04.2018 od 08.04.2018
do 08.05.2018
od 09.05.2018
do 04.06.2018
od 05.06.2018
Członkowie PTU* 650 zł 750 zł 800 zł 850 zł
Członkowie Sekcji Adeptów Urologii / Studenci* 300 zł 350 zł 400 zł 450 zł
Osoby nie będące członkami PTU, w tym przedstawiciele firm 750 zł 850 zł 900 zł
Pielęgniarki 150 zł 200 zł
Osoby towarzyszące** 150 zł 200 zł
UROCZYSTE OTWARCIE KONGRESU (12 CZERWCA)***
UCZESTNIK KONGRESU 100 zł 150 zł

* Członkowie PTU oraz członkowie Sekcji Adeptów Urologii PTU mają prawo do opłaty rejestracyjnej w wysokości 650/300 zł pod warunkiem terminowego opłacenia składki członkowskiej PTU. W przypadku braku tejże Biuro Kongresowe PTU jest zobowiązane do naliczania opłaty rejestracyjnej wg stawek dla osób niebędących członkami PTU.

** Za osobę towarzyszącą nie może być uznany członek PTU, członek SAU, przedstawiciel (pracownik) firmy uczestniczącej w Kongresie.

*** Uroczyste otwarcie Kongresu nie jest finansowane przez Firmy będące członkami INFARMY.

UWAGA! Z opłaty rejestracyjnej są zwolnieni członkowie honorowi PTU. Prawo do upustu w wysokości 50% opłaty rejestracyjnej mają członkowie rzeczywiści PTU, którzy ukończyli 70. rok życia. Z opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie (2 noclegi, miejsce zakwaterowania wskazane przez Biuro Kongresowe PTU) są zwolnieni adepci, których praca do 1 maja 2018 zostanie zakwalifikowana do druku w Central European Journal of Urology (dotyczy pierwszego autora pracy).

W ramach opłaty rejestracyjnej Organizatorzy kongresu zapewniają:
  • wstęp na obrady
  • wstęp na wystawę firm
  • lunche w dniach 12 i 13 czerwca
  • materiały kongresowe
  • certyfikat uczestnictwa (dot. wyłącznie lekarzy i pielęgniarek)

IV. WARUNKI REZYGNACJI

Uczestnik, który poinformuje na piśmie o rezygnacji z uczestnictwa w kongresie i anulowaniu rezerwacji hotelowej do 15 kwietnia 2018 roku, otrzyma zwrot poniesionych kosztów w wysokości 100% opłaty zjazdowej oraz opłaty hotelowej. Rezygnacje zgłoszone w terminie 16 kwietnia – 15 maja 2018 upoważniają do zwrotu 50% opłaty rejestracyjnej oraz opłaty za zakwaterowanie. Po 15 maja 2018 nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów.

Powiadomienie o rezygnacji należy przesłać e-mailem (kongresptu@ptu.net.pl), pocztą (Biuro Kongresowe PTU, ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa) lub faxem (+48 22 845 69 10). W piśmie należy podać numer konta, na które Biuro Finansowe PTU powinno dokonać zwrotu wniesionych opłat.

V. FAKTURY

Uczestnicy zjazdu, którzy chcą otrzymać fakturę, są proszeni o podanie danych do fakturowania w odpowiednim miejscu formularza zgłoszenia (nazwa płatnika, adres, NIP, kwota zapłaty). Faktura zostanie wystawiona po otrzymaniu przez PTU wpłaty wynikającej ze zgłoszenia.