Oferta dla Firm

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Urologicznego zaprasza firmy kreujące rynek usług w zakresie urologii do udziału w 48. Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego. W poniższej tabeli znajdą Państwo informację na temat proponowanych form uczestnictwa firm w zjeździe.

LP RODZAJ USŁUGI TERMIN ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
I UCZESTNICTWO W PROGRAMIE NAUKOWYM KONGRESU
1. Sesja tematyczna w programie Kongresu (maks. 1 godzina) do 10. 01.2018
2. Wykład w programie Kongresu (maks. 0,5 godziny) do 10.01.2018
3. Możliwość zorganizowania warsztatów do 15.03.2018
II REKLAMA W PROGRAMIE KONGRESU ORAZ W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH
1. Banderola (dostępna 1 sztuka) do 31.03.2018
2. 3. strona okładki do 31.03.2018
3. Rozkładówka (2 strony) do 31.03.2018
4. Strona przed spisem treści do 31.03.2018
5. Strona przed 3 str. okładki do 31.03.2018
6. Strona w środku do 31.03.2018
7. Dodatkowa strona dołączona do reklamy (np. Informacja o leku) do 31.03.2018
8. Umieszczenie logo firmy na identyfikatorach do 30.04.2018
III REKLAMA PODCZAS KONGRESU
1. Umieszczenie logo firmy w sali głównej obrad do 15.04.2018
2. Umieszczenie logo firmy na monitorach LCD zlokalizowanych w miejscu organizacji wydarzenia do 15.04.2018
3. Emisja spotu reklamowego (maks. 50 sek.) przed rozpoczęciem sesji plenarnej (główna sala obrad) w pierwszym, drugim, trzecim dniu kongresu do 15.04.2018
4. Emisja spotu reklamowego (maks. 50 sek.) na monitorach LCD zlokalizowanych w miejscu organizacji wydarzenia do 15.04.2018
IV REKLAMA W INTERNECIE
1. Umieszczenie logo firmy na stronie internetowej Kongresu. Link może prowadzić do strony internetowej firmy do 31.03.2017
2. Banner na stronie internetowej kongresu do 31.03.2017
3. Umieszczenie logo firmy w materiałach mailingowych wysyłanych do członków PTU do 01.03.2017
4. Reklama w aplikacji mobilnej poświęconej Kongresowi - nowość do 01.03.2017
V POWIERZCHNIA WYSTAWIENNICZA W MIEJSCU OBRAD
1. Cena za metr kwadratowy powierzchni (wraz z podstawowym wyposażeniem w stoły krzesła oraz jednym przyłączem energetycznym do 3kW) do 15.03.2018
2. Cena za metr kwadratowy powierzchni (wraz z podstawowym wyposażeniem w stoły krzesła oraz jednym przyłączem energetycznym do 3kW) od 16.03.2018
3. Przyłącze energetyczne powyżej 3kW, ewentualnie przyłącze 32A
4. Rozdzielnia prądu

W przypadku zainteresowania udziałem w Kongresie uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Kongresowym PTU (tel: 22 845 69 18, e-mail: kongresptu@ptu.net.pl) w celu ustalenia szczegółów współpracy.